VÅRE VERDIER

Å skape livsglede og trygghet for våre kunder er drivkraften i Privat Trygg Omsorg.

Privat Trygg Omsorg vil bidra med stolthet og medmenneskelighet i sitt daglige arbeide som karakteriseres av verdiene trygghet, livsglede og omsorg. Vi opptrer ærlig og redelig i alle forhold som angår Privat Trygg Omsorg og de nedfelte etiske retningslinjene etterleves i det daglige arbeidet. Våre verdier gir retning i vårt arbeide og vi møter alle med raushet, respekt og vi utviser stor glede i vårt arbeide med å gi trygge og gode tjenester til deg som kunde.
 


Trygghet

 • Fast primærkontakt
 • Faste vikarer
 • God tid
 • Forutsigbarhet

LIVSGLEDE

 • Livskvalitet med godt humør og med glimt i øyet
 • Sosialt samvær
 • Trening
 • Mestringsfølelse

Omsorg

 • Ivareta dine verdier
 • Kunnskap
 • Integritet
 • Dine behov for omsorg