Ivar Reitens veg 49, 7091 Tiller

 
 

VÅRE TJENESTER


Dette er eksempler på tjenester, ta gjerne kontakt for en hyggelig, gratis og uforpliktende samtale. Vi kartlegger dine behov og vil sammen bli enige om veien videre.
Personlig hygiene

Personlig hygiene

Personlig hygiene har betydning for vårt velvære og er viktig for å forebygge sykdom. Standarden på vår personlige hygiene virker dessuten inn på vårt sosiale liv og mennesker rundt oss. 

Mange har behov for ulik grad av tilrettelegging og hjelp til å utføre oppgaver knyttet til personlig hygiene. Privat Trygg Omsorg tilbyr deg den hjelpen du trenger for å kunne opprettholde din personlige hygiene. Vi har respekt for dine vaner, ønsker og evne du har til å bidra selv.

Eksempel på oppgaver vi regner med i den daglige personlig hygiene

 • Vask og stell av hud og hår

 • Munn og tannpleie

 • Fotpleie

 • Stell og pleie av negler

 • Barbering

Kontakt oss
Klesvask, handling og matlaging

Handle

Vi vet det kan være vanskelig å klare alle oppgavene i et hushold og vil gjerne bidra til at du har det du trenger av mat og andre nødvendige ting til ditt hjem eller til deg personlig.

Privat Trygg Omsorg tilbyr  å handle inn mat sammen med deg eller for deg. Vi blir gjerne med en tur til byen for andre ærend, som klær, kosmetikk, gaver og andre ting. Du bestemmer. 

Klesvask

Vi hjelper deg med din klesvask. Vi som hjelper deg med klesvask vil behandle ditt tøy på en forsiktig og korrekt måte. 

Matlaging

Ønsker du hjelp til matlaging i hverdagen er vi behjelpelig med det.

Dette kan være: 

 • Frokost
 • Lunsj
 • Middag
 • Kveldsmat
Kontakt oss
Dagligdags renhold

Renhold

Vi vet det kan være vanskelig å klare alle oppgavene i et hushold og vi vil gjerne bidra til at ditt hjem er rent og pent.

Privat Trygg Omsorg tilbyr deg renhold i ditt hjem, en tjeneste som blir godt utført hver gang. Det kan være du ønsker å sette rengjøringen over til oss eller om du ønsker å bidra, helt opp til deg.

Eksempler på rengjøring

 • Vaske gulv

 • Støvsuge

 • Tørke støv

 • Vindusvask

 • Rengjøring av overflatene på kjøkken

 • Vask av kjøleskap, komfyr og mikro ovn

 • Rengjøring av bad

 • Sengeskift

 • Vanne blomster

Kontakt oss
Ledsager

Ledsager

Det kan være trygt og ha med seg en ledsager når du har en bestilt time eller har andre ærend som er viktig for deg.
 
Privat Trygg Omsorg tilbyr deg følge til timer hos spesialisthelsetjenesten, lege, tannlege, frisør, fotpleier eller til andre ærend som du har. Vi blir med inn til timen eller vi venter på deg til du er ferdig og vi følger deg trygt hjem.Kontakt oss
Støttekontakt

Støttekontakt

Privat Trygg Omsorg vil bidra til at du skal ha en sosial og meningsfull fritid. Vi kommer på faste besøk hos deg, hvor det er du som bestemmer fra gang til gang hvilket aktiviteter du ønsker.
 

Eksempler på aktiviteter

 • Kino
 • Cafe
 • Bowling
 • Spill
 • Fine turer ut
 • En god samtale
 • Besøke familie og venner
 • Besøk i kirken eller foreninger


Kontakt oss
Medisinsk oppfølging

Medisinsk oppfølging

Privat Trygg Omsorg hjelper deg med å hente medisinene dine fra apoteket, bestille legetime, bestille tannlegetime, legge opp medisinene dine og ellers alt som har med medisiner, apotek og helsetjenester å gjøre.

Sårstell

Har du sår etter en operasjon, diabetes eller andre grunner hjelper vi deg gjerne med stell av såret. Ofte skal det gjøres etter legens forordninger, men ellers har Privat Trygg Omsorg god kompetanse på sår og stell av sår.

Diabetes

Privat Trygg Omsorg tilbyr faglig kunnskapdeling på dette området.

Kontakt oss
Omsorg ved livets slutt

Omsorg og pleie ved livets slutt

Døden er også en del av livet, og alle mennesker vil før eller senere komme til det stadiet i livet der døden er mer sannsynlig og naturlig enn fortsatt liv.

Ved livets slutt er ikke målet å legge flest mulig dager til livet men å gi mest mulig liv til de dagene mennesket får.

God omsorg og pleie ved livets slutt er viktig for å bidra til best mulig livskvalitet og en verdig avslutning på livet. Terminalpleie er en krevende oppgave og retter seg mot fysiske, psykiske, sosiale og åndelige og kulturelle behov.


Privat Trygg Omsorg, ved sykepleier arbeider ut fra et helhetlig menneskesyn da behovene er individuelle og det vil pleien også være.
Privat Trygg Omsorg vil bidra til å sikre livskvalitet helt inn i døden.

Kontakt med begravelsesbyrå

De etterlatte må ta mange avgjørelser i etterkant av et dødsfall. Dette er ikke enkelt da etterlatte ofte er i en sårbar situasjon. Vi hjelper gjerne til med deler eller hele ansvaret for begravelsen. 


Kontakt oss
Flyttetjenester

Pakking
Vi hjelper deg gjerne med å pakke ned dine eiendeler fra skuffer og skap, slik at de trygt kan flyttes. I ditt nye hjem pakker vi også ut dine eiendeler og hjelper med å henge opp f.eks. bilder, gardiner o.l., og sørger for at ting kommer dit du ønsker. 

Transport
Vi er behjelpelige med å formidle kontakt og organisere transport av dine eiendeler til ditt nye hjem.
 Kontakt oss
Samtalepartner

Samtalepartner

Det er mange grunner for å trenge en samtalepartner, en av grunnene er ensomhet. Hvordan vi opplever ensomhet er veldig forskjellig fra person til person. Det er noen som føler seg ensomme, selv om de har et godt sosialt nettvekt. Noen føler seg ensomme fordi nettverket ikke lenger er der eller ikke er i nærheten. Ensomhet er en svært sammensatt utfordring og ikke alltid lett å sette ord på.

Kanskje du trenger en samtalepartner for å ha noen å dele gledene dine med eller du har opplevelser av sykdom eller uheldige hendelser som er viktig å kunne få dele.

Uansett grunn til behovet til å samtalepartner, Privat Trygg Omsorg vil gjerne bidra til at du kan ha en meningsfull samtale eller flere.

Kontakt oss
Ringe og tilsynstjenester

Ringe og tilsynstjeneste

Privat Trygg Omsorg vil bidra til å opprettholde din trygghet og sosiale kontakt i hverdagen for å lette det å bo hjemme. For å gi deg trygghet og du skal slippe unødvendige bekymringer ringer vi deg for å slå av en prat og for å  høre at alt er bra med deg. Vi ringer deg til avtalte tider og har en god samtale. 

Vi kan gjerne gjøre ringe avtaler for å minne deg på andre avtaler eller gjøremål.

Eksempler på tjenestene til trygghetstelefonen

 • Ringer til avtalte tider for å høre at alt er bra med deg

 • Vi ringer for å minne deg på avtaler eller gjøremål, etter avtale

 • Vi har sammen en plan hvis du ikke tar telefonen

Tilsynstjeneste

Privat Trygg Omsorg kommer gjerne innom for en stund for å høre at alt er bra med deg. Et tilsyn kan gi god trygghet og kanskje en liten håndstrekning hvis behovet er der. Vi lager gode avtaler for tid og varighet. 

Kontakt oss
Åndelig og sosial støtte

Åndelig og sosial støtte

Åndelig omsorg kan beskrives på ulike måter, for noen handler det om religiøsitet  mens for andre kan det handle om hva som gir håp eller styrke. Når livet blir ekstra sårbart kan dine behov for å bli møtt på de åndelige behov bli ekstra tydelig.
 
For at du skal kunne dekke dine åndelige behov er det viktig at vi sammen klarer å avdekke hva som vil skape åndelig trygghet for deg.

Privat Trygg Omsorg ønsker å bidra til at dine behov for åndelig omsorg blir ivaretatt.
Ønsker du kontakt med en menighet, forening eller lignende muliggjør vi dette for deg og vi blir gjerne med.

Sosial støtte

Omgivelsene våre og det at vi kan være sammen med andre mennesker, er av stor betydning for helse og trivsel.

Få dekket dine grunnleggende sosiale og åndelige behov får deg til
• å føle tilhørighet
• å være en del av et fellesskap
• å få bekreftelser på deg selv
• å få anerkjennelse og respekt

Kontakt oss
Aktiviteter

Aktiviteter

Har du kommet i en situasjon hvor det alene kan være vanskelig å få være med på dine faste aktiviteter, eller ønsker du å prøve nye aktiviteter?

Det er naturlig for mennesker å være aktive. Aktiviteter som oppleves morsomme og meningsfulle vil ofte styrke din identitet og din mestringsfølelse. Gode aktiviteter motvirker ensomhet og passivitet og skaper sosialt fellesskap og glede.

Privat Trygg Omsorg vil bidra til at du kan få utføre dine aktiviteter og kunne kjenne på gleden det er å få være med. Sammen vil vi lage en god plan for hvordan og når aktiviteten skal gjennomføres.
Kontakt oss
Opptrening

Opptrening

Er du i en situasjon hvor du har bevegelseproblemer og opplever vansker i hverdagen på grunn av dette?

Kroppen har godt av trening og fysisk aktivitet uansett alder. Er du i god fysisk form, vil du i større grad kunne være aktiv, ha overskudd og klare deg selv. Fysisk aktivitet er all bevegelse du gjør i hverdagen og vil i tillegg være godt for din mentale helse og skape trivsel.

Privat Trygg Omsorg tilbyr veiledning og støtte for å komme igang med trening/aktiviteter som er viktig for deg. Trening utføres innendørs og/eller ute i frisk luft. Vi vil sammen med deg lage en god trenings plan for å kunne bedre din fysiske og mentale helse eller vi følger et treningopplegg som er satt opp av en terapeut.Kontakt oss
Botrening

Botrening

Vi vet det kan være vanskelig å klare alle oppgavene med det å bo, det er mye å huske på og mange situasjoner som skal mestres ved å bo i egen bolig. 

Privat Trygg Omsorg bidrar til at du kan mestre ditt boforhold ved å veilede deg gjennom oppgaver og utføre sammen det du synes er utfordrende. Vi hjelper deg med en god og forutsigbar plan som skal være enkel å følge.  

Eksempel på en plan

 • Hvordan og når holde leiligheten ryddig og ren

 • Hvordan og når handle inn matvarer

 • Økonomi 

 • Jobb og aktiviteter

Det lages en detaljert kalender for oppgavene og det gis god opplæring i økonomi.

Vi kommer innom jevnlig for å gå gjennom planen og snakke om utfordringene og ikke minst det som går veldig bra.
Kontakt oss
Rådgiving og konsulenttjenester

Rådgiving og konsulenttjenester

Det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av lovverk, søknader og skjema innen helsevesenet. Privat Trygg Omsorg hjelper deg å finne frem og kan hjelpe deg frem til rette instans og kontor. Vi har mange års erfaring fra det kommunale helsevesenet. Som innbyggere har vi mange plikter men vi har også mange rettigheter som skal ivaretas.


Kontakt oss

TYPE TJENESTER

Abonnementtjenester

Abonnementtjenester
Ønsker du en avtale mellom deg som kunde og Privat Trygg Omsorg som strekker seg over en lengre periode kan vi gjøre avtale om abonnementsavtale.
Engangstjenester

Engangstjenester
Ønsker du tjenester fra Privat Trygg Omsorg for en enkelt gang eller over en kortere periode tilbyr vi også dette.