Våre priser

Vi har konkurransedyktige priser som du kan se nærmere på under. Det første møtet er gratis og uforpliktende.
 

VÅRE Priser

Sykepleietjenester

Sykepleiertjenester

Pris pr. time kr 540,-

Renholdstjenester

Renholdstjeneste

Pris pr. time kr 470,- 

Kveldstillegg etter kl 17:00

Kveldtillegg

Kr 150,- i tillegg til ordinær pris

Helgetillegg

Helgetillegg
Kr 150,- i tillegg til ordinær pris
Helligdagstillegg

Helligdagstillegg
Kr 200,- i tillegg til ordinær pris
Hygienetjenester

Hygienetjenester
Pris pr. time kr 480,-
Støttekontakt

Støttekontakt

Pris pr. time kr 480,-  

Ledsager

Ledsager

Pris pr. time kr 480,- 

Kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse utenfor Trondheim
Det blir lagt til 0,5 timer i tillegg til tiden tjenesten varer.
Konsulenttjenester/veiledning

Konsulenttjenester

Pris pr. time kr 550,-