HVEM VI ER

  • Privat Trygg Omsorg ble stiftet høsten 2018 for å kunne tilby trygghet og omsorg til deg eller dine kjære som bor i Trondheim og omegn.
  • Vi ønsker å nå frem til deg som er eldre eller yngre, funksjonshemmet eller dere er en barnefamilie som føler dere trenger en hjelpende hånd i hverdagen.  
  • Vi har ansatte som er faglig dyktige og som kjenner våre kunder og rutiner. Skulle det være behov for å sette inn en vikar hos deg, vil vi så langt det lar seg gjøre sørge for at det er noen du har hilst på.
  • Vi har fokus på at du som kunde ikke skal oppleve at vi har dårlig tid, vi setter derfor alltid opp godt med tid. Du betaler selvfølgelig kun for den tiden vi bruker men ønsker du at vi bruker resten av tiden på f.eks. en kopp kaffe eller hjelp til andre småting gjør vi gjerne det.
  • Vi tilbyr abonnementtjenester eller enkelttjenester etter avtale.

Etiske retningslinjer

Privat Trygg Omsorg arbeider etter yrkesetiske retningslinjer som er utarbeidet av Norsk sykepleierforbund og etiske retningslinjer for kommunene. Vi følger “Lov om helsepersonell”, som ansatte må sette seg godt inn i. Lov om helsepersonell omhandler også taushetserklæring. Alle ansatte og styret signerer på at taushetserklæringen er lest, forstått og forplikter seg til å følge denne. Du kan lese nærmere på: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64