Jobb hos oss

  • Privat Trygg Omsorg er alltid på utkikk etter dyktige og engasjerte medarbeidere. Hvis du gjerne vil jobbe med mennesker og tenker at tjenestene, visjonen og verdiene vi arbeider etter er for deg må du gjerne ta kontakt med oss. 

  • Som ansatt hos oss vil du alltid bli hørt og sett  og vil oppleve trygghet og åpenhet i møte med din leder og dine kolleger.

  • Før ansettelse må det foreligge politiattest, du har lest og signert bedriftens rutiner, etiske retningslinjer og taushetserklæringen. Dette for å sikre trygghet for deg som ansatt og ut til våres kunder.